Aktuelt

Tre miljøfakta

Naturen gjer oss lukkelegare!   Les meir...

Tekstverkstad - vi studerer Ordet saman

Den 12. mars kl. 19 er det igjen tid for tekstgjennomgang i Vike.    Les meir...

Kvinnenes internasjonale bønnedag, fokus på Slovenia

Vi samlast i Vestnes kyrkje, fredag 1. mars, kl. 19.00. Velkomen! Arrangør: Vest...   Les meir...

Velkomen til vår nye kantor, Jostein Maude!

Vestnes kommune kan sjå fram til gode musikalse opplevingar på orgelet!    Les meir...

Konsert i Vestnes kyrkje

Konserten er den 21. februar kl. 19.00   Les meir...

Konsert med "Fire & Rain" i Vestnes kyrkje

Konserten er i Vestnes kyrkje den 13. februar kl. 19.00.   Les meir...

Sjå fleire artiklar her
Kyrkjebladet
Nr 3 2018
Les mer...
Nr 2 2018
Les mer...
I kyrkjene

Dagens bibelord
Ein salme til deg
Salme 539

Salme nr.539 i Norsk Salmebok fra 2013. – Dine løfter er mange, din trofasthet stor.

Trykk på bildet for å høre salmen

Denne gongen er det kyrkjevergen i Vestnes kyrkjelege fellesråd, Olav Egil Tomren, som har valt ein salme. Han valte "dine løfter er mange, din trofasthet er stor", og han seier at "denne salmen er en preken i seg selv, og rommer utrolig mange sentrale tema ifra Bibelen".

T: Sigurd Lunde 1979
M: Sigurd Lunde 1979


Vers 1.
Dine løfter er mange, din trofasthet stor,
Vi vil takke, vi vil lovprise deg,
Du vår Skaper som elsker oss alle på jord,
Og vet nøye om vår vandring og vei.

Kor.
Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem
som du viser oss trenger en hånd!
Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be:
Herre Gud, fyll vårt liv med din Ånd!

Vers 2.
Sannhets Ånd, vis oss klart hva som hindrer ditt verk,
Vis oss synden så vi ser den er vår!
Hjelp oss tro at Gud tilgir,at nåden gjør sterk,
At den rettferd som vi får, den består!

Vers 3.
Hellig Ånd, vis oss Jesus, hans godhet og makt,
At han lever nå og er her i dag!
At hans død og oppstandelse, slik han har sagt,
Vil gi kraft og mot til den som er svak!

Vers 4.
Dine gaver er mange, din nåde er rik,
Herre, velg for oss de gaver du vil!
Hjelp oss bruke dem rett og forvalte dem slik
At det merkes vi er tent av din ild!

Vers 5.
Lær oss elske hverandre, og se hva det er
Du har ment med at vi bor der vi bor!
Hjelp oss vitne om Jesus for fjern og for nær,
La ditt ord nå ut til hele vår jord!

Flere salmer