Konsert med FORKAVA


Konsert med FORKAVA, Vestnes kyrkje 1. mai kl 18.00.

Fleire elevar fra kulturskulen deltek også. Konserten er gratis.

 

Tilbake