Songkveld i Vestnes kyrkje


Om SVEIN ELLINGSENS LIV OG SALMAR

 

Med HARAM KYRKJEKOR, AUD BOVIM, m/fl. MÅNDAG 16.JANUAR KL.19.00 i

samband med fjorårets kyrkjejubileum

 

Kollekt ved utgangen.

Arr. Vestnes sokneråd

 

Tilbake