Kvinnenes Internasjonale Bønedag


Fredag 3. mars kl 19.00 i Vestnes kyrkje

Bilde: Maleri av kvinner i bøn

Det blir tekstlesning, sang, musikk og enkel bevertning.

Alle er velkomne!

Tilbake